Lãnh đạo & Tầm nhìn

Tầm nhìn

Với kinh nghiệm và hiểu biết về sản xuất và kinh doanh các thiết bị hỗ trợ, chúng tôi quyết tâm làm hài lòng nhu cầu của Quý vị bằng việc tạo ra các thiết bị kỹ thuật mang tính hỗ trợ cao trong công việc, đồng thời phát triển năng lực của nhân viên và tăng cường kiến thức của họ.

Sứ mệnh

* Tiếp tục phát triển sản xuất thiết bị hỗ trợ có chất lượng cao và giá cả hợp lý.

* Tiếp tục phát triển về kỹ thuật để có được sản phẩm chất lượng cao và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

* Cải thiện và nâng cao khả năng và kiến thức của nhân viên.

Khẩu hiệu

Quyết tâm, sáng tạo và nâng cao các sản phẩm kỹ thuật, quy trình sản xuất và kỹ năng của nhân viên để có thể đáp ứng được hầu hết các nhu cầu của khách hàng.