การเป็นผู้นำ & วิสัยทัศน์

เรามีทักษะและความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ และการค้าขายในอุปกรณ์เครื่องช่วยยก เรามุ่งมั่นที่จะสร้างงานวิศวกรรมเพื่อตอบความต้องการของลูกค้าและพัฒนาความสามารถของพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของพวกเขา

หน้าที่

  • ดำเนินการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องช่วยยกต่อไปเพื่อให้ได้คุณภาพสูงในราคาที่สมเหตุสมผล
  • ดำเนินการพัฒนาด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้คุณภาพสูงและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  • ดำเนินการปรับปรุงและกระตุ้นให้พนักงานทุกคนมีความสามารถและความรู้มากขึ้น

คำขวัญ

มุ่งมั่นสร้างสรรค์และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมของพนักงานและกระบวนการผลิตให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น