เกี่ยวกับเรา

       บริษัท ยูเทคอินเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัท ที่มีศูนย์กลางทางด้านเทคโนโลยี โดยมีวิศกรที่มี ทักษะ และความชำนาญ ด้านเทคโนโลยี โดยมีประธาน ผู้บริหาร ผู้ซึ่งเอาใจใส่ด้านเทคนิคของเครื่องมือที่ควบคุมด้วยลม และ Balancer และ Manipulator มากกว่า 27 ปี จากทักษะและประสบการที่ได้รับ บริษัท ได้จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกของสายการผลิตอัตโนมัติสำหรับสายการผลิตสำหรับโรงงานผลิตรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีที่สูงขึ้นและกำลังเร่งยกระดับของเครื่อง Balancer และการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้รับความสนใจมากขึ้นเร็วๆนี้ ดังนั้น บริษัท จึงถูกก่อตั้งขึ้นในฐานะผู้นำด้านงานวิศวกรรมแห่งชาติในแต่พื้นที่ธุรกิจเช่น โรงงานผลิตระบบอัตโนมัติและกำลังสร้างสถานะของ U-Tech inter ผ่านโอกาศที่เพิ่มมากขึ้นในการรุกตลาดต่างประเทศในปี 2544 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง U-Tech inter พิจารณา ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรกและดำเนินนโยบายการจัดการที่เน้นลูกค้าทุกประการรวมถึงคุณภาพ และ บริการ

        ตอนนี้เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมการจัดการที่เปลื่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและดำเนินการธุรกิจบนพื้นฐานที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมคุณภาพ, การลดราคาและนวัตกรรมวัฒนธรรมองค์กรในศตวรรษที่ 21 ด้วยความภาคภูมิใจในตัวเรา, วิศวกรที่อยู่กับคุณในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา , เราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อทำให้ บริษัท นี้เป็นธุรกิจที่จะช่วยมนุษยชาติร่วมกับคุณและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก
ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจ Air balancer และ Air manipulator,บริษัท U-Tech inter ได้สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของเราอย่างต่อเนื่องและได้รับการยอมรับจากลูกค้าจากความสะดวกสบายและความอดทน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย เรามีวิศวกรออกแบบของเราเองสำหรับความต้องการพิเศษของคุณ และ แจ้งให้เราทราบถึงสิ่งที่คุณต้องการและปล่อยให้ส่วนที่เหลือออกแบบโดยเรา ดังนั้นคุณสามารถไว้ใจในการออกแบบสร้างเครื่องช่วยยกของ U-Tech inter มุ่งเน้นที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์